Usein Kysyttyä


Miten luonnollinen synnytys ja hypnosynnytys (HypnoBirthing) liittyvät toisiinsa?
Luonnollinen synnytys ja hypnosynnytys ovat monessa mielessä toistensa synonyymejä; molemmat pohjautuvat siihen ajatukseen, että synnytys saa edetä omalla painollaan eikä sitä turhaan manipuloida ulkopuolisin keinoin. Toisaalta, luonnollinen voi merkitä eri asioita eri ihmisille eikä yhtä sovittua määritelmää löydy sille, mikä oikeastaan on luonnollinen synnytys. Itse ajattelen niin, että ei ole väliä mitä termiä käytetään vaan pääasia on se, että synnyttävällä äidillä on vahva usko itseensä ja kykyynsä synnyttää, että hänen kehonsa ja kohtunsa tietävät mitä tehdä. Tämä asenne mahdollistaa myös sen, että äiti pysyy rentoutuneena ja työskentelee kehonsa kanssa eikä sitä vastaan.

Hypnosynnytys-sana kuulostaa oudolta. Mitä se oikein tarkoittaa?
Hypnosynnytys on USA:ssa vuonna 1989 Marie Monganin kehittämä synnytysvalmennus, jonka päämäärä on valmentaa vanhempia lempeään ja turvalliseen, luonnonmukaiseen synnytykseen. Kurssilla opit monia tehokkaaksi todettuja tekniikoita, jotka auttavat sinua rentoutumaan synnytyksen aikana. Nämä tekniikat koostuvat hengitys- ja visualisointiharjoituksista sekä luettavista ja kuunneltavista "rentoutusmatkoista".

Hypnosynnytystä voi ajatella myös kokonaisvaltaisena ohjelmana, joka edesauttaa koko perheen hyvinvointia raskauden, synnytyksen ja synnytyksen jälkeen. Kurssilla käytettävät hypnoositekniikat ovat syvästi rentouttavia harjoituksia, joissa äiti (tai isä) itse antaa itselleen luvan rentoutua - kaikki hypnoosi on itsehypnoosia. "Hypnoosi"- sanaa ei siis kannata kummastella, kyseessä on täysin sama asia kuin syvä rentoutuminen.

Onko hypnosynnytyksestä tehty tutkimuksia?
Miten se on auttanut synnyttäneitä äitejä?
USA:sta ja Iso-Britanniasta on dokumentoitua tietoa Hypnosynnytyksestä jo monen vuoden ajalta. Esim. vuoden 2007 HypnoBirthing- Instituutin mukaan (perustuu 806 äidin tietoihin) tilastollisia eroja Hypnosynnyttäjien ja "tavallisten" synnyttäjien välillä löytyi mm. seuraavilla alueilla:
  • Interventiot (Hypnosynnyttäjien synnytyksiin puututtiin paljon vähemmän, heidän synnytyksensä etenivät tyypillisesti omalla painollaan)
  • Kivunlievitys (Hypnosynnyttäjillä oli merkittävästi vähemmän kemiallista kivunlievitystä, mm. epiduraalin otti alle 20% Hypnosynnyttäjistä ja noin 70% "tavallisista" synnyttäjistä)
  • Sektiot (Noin 10% Hypnosynnyttäjistä synnytti sektiolla; "tavallisten" synnyttäjien keskuudessa tämä luku oli 32%)
Yleisellä tasolla muita Hypnosynnytyksen etuja ovat mm. lyhyempi avautumisvaihe (rentoutunut kohtu avautuu nopeammin kuin kireä, jännittynyt kohtu), enemmän spontaanisti käynnistyneitä synnytyksiä, vähemmän synnytyksen jälkeistä masennusta sekä vauvan korkeammat Apgar-pisteet.

Lisää tutkimustietoa löytyy mm.
www.bristol-hypnobirthing.co.uk
www.time.com

Kuinka suosittua hypnosynnytys on Suomessa?
Toimin pitkään Suomessa ainoana valmentajana, mutta vuonna 2015 Helsingissä kouluttautui ryhmä kiinnostuneita äitejä ja synnytysalan ammattilaisia USA:n HypnoBirthing Instituutista tulleen Lorie McCoyn kurssilla. Nyt meitä sertifioituja valmentajia on yhteensä 14 ympäri maata. Katso lisätietoja uusilta sivuiltamme www.hypnosynnytys.fi.

Menetelmän avulla synnyttäneitä äitejä on siis Suomessa vielä suhteellisen vähän (joitain satoja), mutta määrä kasvaa koko ajan. Kurssipalaute on ollut pääsääntöisesti erittäin positiivista, monet äidit ovat päässeet eroon peloistaan ja saaneet kurssilta paljon luottamusta siihen, että oma keho osaa kyllä synnyttää, kunhan mieli ei sitä vastusta. Monet äidit ovat synnyttäneet ilman kivunlievitystä ja ovat olleet valmiit synnyttämään uudelleen vaikka saman tien! Toiset äidit ovat kokeneet, että rentoutumisesta, hengitystekniikoista ym. kurssilla opituista asioista oli kyllä hyötyä, mutta ovat turvautuneet myös "järeämpään" kivunlievitykseen (erityisesti synnytyksen loppupuolella).

Myös monet kätilöt ovat PK-seudun synnytyssairaaloissa lähteneet kiitettävästi mukaan ottamaan selvää ja tukemaan Hypnosynnytystä, erilaisia koulutuspäiviä ja esitelmiä on pidetty useamman kerran. Tavoitteena on Hypnosynnytys- kurssien leviäminen koko maahan ja yhteistyö julkisen terveydenhuollon kanssa. Haluamme levittää tietoa kehon ja mielen yhteistyöstä synnytyksestä ja miten todella voi itse vaikuttaa oman synnytyksen kulkuun. Tulossa on myös kirja aiheeseen liittyen.

Mikä on isän/tukihenkilön rooli synnytyksessä?
Synnytyskumppanilla (yleensä isä, mutta voi olla kuka tahansa äidin valitsema synnytyskumppani) on keskeinen tehtävä Hypnosynnytyksessä. Hän käy läpi harjoituksia yhdessä äidin kanssa ja auttaa äitiä rentoutumaan käyttämällä apuna mm. kosketusta ja sekä luottamusta vahvistavia/rauhoittavia sanoja ja lauseita.

Synnytyksestä tulee äidin ja isän yhteinen, palkitseva tapahtuma ja monet pariskunnat ovat kertoneet, että sama yhteistyön henki on jatkunut myös synnytyksen jälkeen vauvan hoitamisessa - isä oppii kurssilla, kuinka hän voi "olla läsnä". Isä oppii samoja rentoutustekniikoita, joita äitikin, jotka auttavat myös häntä itseään pysymään rauhallisena ja luottavaisena läpi synnytyksen.

Kokevatko hypnosynnyttäjät lainkaan kipua?
Hypnosynnytys ei "lupaa" kivutonta synnytystä, vaikka tämä on kyllä mahdollinen. Monet Hypnosynnyttäjät kertovat, että heidän synnytyksensä oli melko kivuton tai hyvin siedettävä. Kun kivun pääasiallinen syy - pelko - on poissa, kohtu pääsee avautumaan nopeammin ja helpommin ja äidin olo on tästä syystä mukavampi.
Rentoutuneen synnyttäjän aivot tuottavat enemmän endorfiineja, luonnon omaa rauhoittavaa ainetta. Äidillä on toki erilaisia tuntemuksia kuten painetta, tiukkuutta tai "aaltoilua", mutta tyypillisesti nämä tuntemukset ovat luonnollisia ja äiti työskentelee niiden kanssa, ei niitä vastaan. Tämä "rentoutuvan hyväksyvä" asenne vaikuttaa siihen, että synnytys edistyy omaan tahtiinsa ilman kestämättömiä kivun tuntemuksia.

Auttaako hypnosynnytys tapauksessa, jossa komplikaatioiden vuoksi päädytään sektioon tai muuhun interventioon?
Auttaa toki. Niistä rentoutustekniikoista, joita kurssilla opitaan, on varmasti hyötyä sekä itsellesi että vauvallesi myös siinä tapauksessa, että kaikki ei suju suunnitelmien mukaan. Jos tilanne vaatii lääketieteellistä väliintuloa, oli se sitten mikä tahansa, pysyt kontrollissa ja rentoutuneena, luottaen siihen, että kaikki sujuu hyvin. Äidit, joiden vauva on syntynyt sektiolla, raportoivat, että he olivat rauhallisen luottavaisia ennen toimenpidettä, sen aikana ja sen jälkeen.