Syvärentoutus

Kurssilla tutustutaan syvärentoutusharjoituksiin. Toinen nimi syvärentoutukselle on hypnoosi. Hypnoosi on täysin luonnollinen tila, jossa ihmisen valtaa syvän rentoutumisen ja keskittymisen tunne. Mielen tietoisen ja tiedostamattoman osan vuoropuhelu tehostuu.

Tiedostamattomalla osalla on suuri vaikutus siihen, mitä ajattelemme ja tunnemme. Hypnoosissa mieli avautuu ottamaan vastaan uusia näkemyksiä sekä määrittelemään asioita uudelleen. Synnytysvalmennuksessa hypnoosia on käytetty jo vuosikymmeniä poistamaan pelkoa / epäluottamusta / negatiivisia mielikuvia ja luomaan luottamusta, autonomiaa ja positiivisia visualisointeja synnyttämiseen ja vanhemmuuteen liittyen.

Hypnoositilassa olet tietoinen supistuksista, mutta ne eivät tunnu luonnottoman kivuliailta koska kehosi on rentoutunut ja tuottaa stressihormonien sijasta endorfiineja, mielihyvähormoneja. Saatat vauvasi maailmaan rauhallisessa mielentilassa, ilman jännitystä ja pelkoa. Kuka tahansa henkilö, joka antaa itselleen siihen luvan, kykenee rentoutumaan kurssilla opittavien yksinkertaisten harjoitusten avulla.

Sekä British Medical Association (BMA) että American Medical Association (AMA) ovat täysin hyväksyneet hypnoosin käytön. Suomessa toimiva Suomen Tieteellinen Hypnoosi ry. on aktiivinen järjestö, joka tutkii hypnoosin tieteellistä käyttöä lääketieteessä.

Hypnoosi on
  • Miellyttävä rentoutumisen tila
  • Oma kontrolli säilyy kaiken aikaa
  • Luova, otollinen tila omaksua uutta
  • Luonnollinen kokemus
  • Mahdollinen kaikille, jotka sitä haluavat
Hypnoosi ei ole
  • Tiedoton / tiedostamaton tila
  • Ulkopuolisen kontrolloinnin alaisena olemista
  • Herkkäuskoisuutta
  • Sekava, hämärä olotila
  • Vain harvoille ja valituille