Luonnollinen Synnytys

Marie Mongan, amerikkalainen äiti, hypnoterapeutti ja "uudistusajattelija" kehitti HypnoBirthing® -metodin n 20 vuotta sitten USA:ssa. Hänen mukaansa hypnoosin (syvän rentoutumisen) käyttö synnytyksessä edesauttaa synnytyksen luonnollista kulkua ja ehkäisee pelon ja kivun kokemuksia.

Monganin kehittämä metodi perustuu Englantilaisen synnytyslääkärin Grantly Dick-Readin työssä keräämiin havaintoihin. Dick-Read toimi synnytyslääkärinä Lontoossa 1900-luvun alussa ja hän havainnoi toistuvasti, kuinka naiset, jotka suhtautuivat synnytykseensä rauhallisesti ja positiivisesti, tunsivat vähemmän kipua kuin naiset, jotka pelkäsivät synnytystä. Dick-Read tajusi, että pelko johti yleiseen jännitystilaan joka sai lihakset tiukentumaan ja jännittymään (kohtu mukaanlukien) ja tästä oli usein seurauksena vaikeutunut ja kivulias synnytys.

Mongan yhdisti Dick-Readin aatteet ja omat tietonsa hypnoosin käytöstä jännityksen ja kivun ehkäisyyn ja tuloksena syntyi kokonaisvaltainen synnytysohjelma, "HypnoBirthing®". Kun äiti pysyy mieleltään rentoutuneena ja luottavaisena myös synnytyslihakset (kohtu, synnytyskanava) pysyvät rentoina ja työskentelevät luonnonmukaisesti, juuri niin kuin niiden pitääkin. Epäluonnollinen kipu synnytyksessä voidaan siis välttää opiskelemalla etukäteen rentoutustekniikoita sekä omaksumalla positiivinen asenne synnytystä kohtaan, luottamalla omiin voimavaroihin. Kun äiti oppii konkreettisia tekniikoita, joilla hän pystyy poistamaan pelon ja jännityksen tunteet myös kehossa oleva jännitystila laukeaa. Synnytyksen avautumisvaiheessa voi toki olla voimallisiakin tuntemuksia, mutta näiden ei tarvitse olla kivuliaita. Kun supistukset otetaan vastaan positiivisessa ja rentoutuneessa mielentilassa, ne kykenevät tekemään tehtävänsä luonnollisesti ilman pelon / stressin aiheuttamaa jännitystilaa. Nämä tuntemukset koetaan rentoutuneessa tilassa ”paineen” tai ”aaltojen” kaltaisina (voimallisina) tuntemuksina, mutta ei luonnottomana kipuna.

On hyvä muistaa myös, että synnytys, joka saa edetä omalla painollaan ja johon ei puututa ulkopuolisin interventioin, on yleensä turvallisin synnytys sekä äidille että vauvalle. Myös vauva hyötyy rauhallisesta synnytyksestä, jossa hän saa laskeutua alas ja ulos omaan tahtiinsa, työskennellen sopusoinnussa äidin kanssa.

Luonnollinen Synnytys –kurssit perustuvat Monganin kehittämään HypnoBirthing® -metodiin. Kursseilla käydään läpi erilaisia hengitys-, visualisointi- sekä (syvä)rentoutustekniikoita, jotka auttavat äitiä pysymään rauhallisena ja luottavaisena koko synnytyksen ajan. Kurssilla opitaan kuinka itsensä voi saattaa syvään rentoutumisen tilaan käyttäen selkeitä itsehypnoosi- sekä hengitystekniikoita ja mielikuvaharjoituksia. Kumppanille opetetaan, kuinka kosketuksen ja äänen avulla voi luontevasti tehostaa äidin rentoutumista ja auttaa häntä luottamaan itseensä loppuun asti. Nämä harjoitukset sekä kurssilla katsotut videot sekä siellä jaettava rentoutus - CD yhdessä auttavat sekä äitiä että hänen synnytyskumppaniaan valmentautumaan niin, että kun synnytyksen aika tulee, äiti työskentelee luonnollisesti kehonsa kanssa, antaen synnytyksen edetä omalla painollaan, luottaen itseensä, kumppaniinsa ja vauvaansa.

Syvärentoutus

Kurssilla tutustutaan syvärentoutusharjoituksiin. Toinen nimi syvärentoutukselle on hypnoosi. Hypnoosi on täysin luonnollinen tila, jossa ihmisen valtaa syvän rentoutumisen ja keskittymisen tunne. Mielen tietoisen ja tiedostamattoman osan vuoropuhelu tehostuu.

Tiedostamattomalla osalla on suuri vaikutus siihen, mitä ajattelemme ja tunnemme. Hypnoosissa mieli avautuu ottamaan vastaan uusia näkemyksiä sekä määrittelemään asioita uudelleen. Synnytysvalmennuksessa hypnoosia on käytetty jo vuosikymmeniä poistamaan pelkoa / epäluottamusta / negatiivisia mielikuvia ja luomaan luottamusta, autonomiaa ja positiivisia visualisointeja synnyttämiseen ja vanhemmuuteen liittyen.

Hypnoositilassa olet tietoinen supistuksista, mutta ne eivät tunnu luonnottoman kivuliailta koska kehosi on rentoutunut ja tuottaa stressihormonien sijasta endorfiineja, mielihyvähormoneja. Saatat vauvasi maailmaan rauhallisessa mielentilassa, ilman jännitystä ja pelkoa. Kuka tahansa henkilö, joka antaa itselleen siihen luvan, kykenee rentoutumaan kurssilla opittavien yksinkertaisten harjoitusten avulla.

Sekä British Medical Association (BMA) että American Medical Association (AMA) ovat täysin hyväksyneet hypnoosin käytön. Suomessa toimiva Suomen Tieteellinen Hypnoosi ry. on aktiivinen järjestö, joka tutkii hypnoosin tieteellistä käyttöä lääketieteessä.

Hypnoosi on
 • Miellyttävä rentoutumisen tila
 • Oma kontrolli säilyy kaiken aikaa
 • Luova, otollinen tila omaksua uutta
 • Luonnollinen kokemus
 • Mahdollinen kaikille, jotka sitä haluavat
Hypnoosi ei ole
 • Tiedoton / tiedostamaton tila
 • Ulkopuolisen kontrolloinnin alaisena olemista
 • Herkkäuskoisuutta
 • Sekava, hämärä olotila
 • Vain harvoille ja valituille

Kurssiajat & Hinnat

Kursseja järjestetään Helsingin Huopalahdessa uusissa toimitiloissa säännöllisin väliajoin. Ryhmäkursseilla on yleensä 4-6 pariskuntaa – sopivan pieni määrä, niin että kaikki voivat puhua vapaasti ja tulla huomioiduiksi. Kurssit pidetään yleensä viikonloppuisin.

Kaikkiin kursseihin sisältyy kattava verkkomateriaali, jota opiskellaan ennen tapaamispäivää ja sen jälkeen saatujen ohjeiden mukaan. Kurssipäivänä käydään läpi kaikki verkkokurssilla käydyt keskeiset harjoitukset sekä syvennetään jo opittua. Päivä keskittyy synnytysrentoutusharjoitteluun, jotka on luontevinta tehdä synnytyskumppanin kanssa. Päivän aikana käydään läpi myös synnytyksen kulkua, sairaalakäyntänteitä sekä kumppanin osallistumista synnytykseen.

Jos kurssipäivät eivät sovi aikatauluihinne niin sinulla on myös mahdollisuus tulla henkilökohtaiseen valmennukseen yksityisesti (kumppanisi kanssa). Tapaamisen kesto on n 2 tuntia ja tässä ajassa käymme läpi hypnosynnytyksen "ytimen" ja sen keskeisimmät tekniikat (hengitykset, muutama selkeä mielikuva ja affirmaatio sekä kumppanin rooli rentouttajana) ja käymme läpi juuri sinun tilannettasi ja toiveitasi. Tämä vaihtoehto on hyvä myös jos haluat virkistää jo oppimiasi tekniikoita tai jos laskettu aika on jo aivan lähellä.

KURSSIT Huopalahdessa (Hki), Tilkankatu 1.

Ilmoittautumiset s-postitise tai soittamalla:
jaana.cowasji@luonnollinensynnytys.com
puh. 050 3632546


Kurssihintaan sisältyy:
 • Sekä äidin että isän (tai muun synnytyskumppanin) ohjaus ottaen huomioon jokaisen pariskunnan yksilöllisen tilanteen
 • Verkkokurssi, jossa runsaasti monipuolisia sähköisiä valmennusmateriaaleja mm. rentoutuskuuntelut, synnytyskertomuksia, laaja teoriaosuus, harjoitusohjeet..
 • Useita eri rentoutus-, visualisointi- ja hengitysharjoituksia
 • Lämmintä juotavaa / virvokkeita ja suolaista / makeaa purtavaa
 • Mahdollisuus myöhempään konsultaatioon puhelimitse / sähköpostitse
 • Monipuolinen ja kiinnostava ohjaus ja runsaasti erilaisia rentoutumistekniikoita, joista on hyötyä myös muissa elämäntilanteissa!

HUOM. Vuonna 2023 pidän tavallista vähemmän kursseja muiden töiden vuoksi. Jos haluat mukaan valmennukseen, suosittelen ottamaan yhteyttä kollegaani Jenna Moisalaan, joka pitää sekä ryhmä- että yksilövalmennuksia säännöllisesti. 

Jenna Moisala 
puh. 050 3467946
www.hoivallus.fi
jenna.moisala@hoivallus.fi